The Government of Brunei Darussalam

Sejarah Ringkas
Misi & Visi
Maklumat Sampingan
I.M.O Conventions/ Protocols
Perhubungan Dua Hala / Multilateral
Perhubungan Laut
Pendaftaran Kapal
Penundaan/ Pemanduan
TPOR
Perangkaan
Fungsi & Peranan
Struktur Organisasi
Perkembangan ke Arah SHuTT 2003
Pencapaian
OSPAR
Jadual Feri Terminal
Pemberitahuan Pelaut
Jadual Pasang Surut
Maklumbalas

                                                                        Versi Bahasa Inggeris

Sejarah Ringkas

Jabatan Laut pada mulanya adalah salah satu bahagian dari Jabatan Kastam Di Raja yang mana di tahun 1948 di kenali sebagai Jabatan Kastam dan Laut di ketuai oleh MR.DH.TRUMBLE . Perkhidmatan utama ketika itu adalah mengadakan Pengangkutan penumpang dan mel 3 kali seminggu ke Labuan . Selain dari 8 buah motor sangkut, Jabatan Kastam dan Laut memiliki 6 buah kapal seperti kapal seperti berikut :-

1 buah ( 75') ex-Admiralty MFV, MV Tangier.
1 buah ( 65') fast twin screw inspection launch
1 buah ( 45') twin screw mail and passenger launch.
1 buah ( 35') single screw river launch
1 buah ( 65') single screw barge
1 buah ( 35') single screw workboats.

Pada tahun 1957 Jabatan Laut telah diamanahkan untuk mengunkayahkan pentadbiran nya sendiri, beribu pejabat di Dermaga Kastam Bandar Seri Begawan.

Pada 5 Ogos 1964 AWANG JACK TURNER, telah dilantik sebagai pegawai Laut Negara. Beliau adalah yang paling lama memegang jawatan tersebut dan telah di anugerahkan gelaran Yang Di Muliakan Pehin Datu Tambang Layaran Laila Di Raja.

Yang Di Muliakan Pehin menamatkan perkhidmatan pada 22hb Februaru 1981 digantikan dengan AWANG I.G. FARAKER . Semasa Awang I.G Faraker di lantik sebagai Pengarah Laut diantara tahun 1981 hinggalah tahun 1984 Jabatan Laut telah membeli 2 buah kapal Jurupandu ( SERI BANDAR DAN SERI KUALA ) dan sebuah kapal tunda bertenaga 1,600 bhp ( MT. SUMPIT-SUMPIT ) bagi memberi perkhidmatan selaras dengan peningkatan kemasukan kapal-kapal dagang ke Pelabuhan Air Dalam Muara.

Pada 25hb Ogos 1984 , anak tempatan pertama Yang Mulia DATO PADUKA HAJI AHMAD BIN HAJI IBRAHIM telah dilantik sebagai Pengarah Laut. Di bawah Pentadbiran beliau banyak perkembangan telah dilaksanakan terutamanya kemasukan Negara Brunei Darussalam sebagai ahli Pertubuhan Maritim Antarabangsa ( IMO ) dengan menandatangani 8 Konvensyen dan Protokolnya. Di samping itu juga beliau telah menguatkuasakan 14 peraturan Akta Pelabuhan dan Akta perkapalan Pedagang. Hingga kini sejumlah 169 buah kapal telah mendaftarkan dengan muatan kasar 412,000 grt. Pada 11hb April 1991 beliau telah dilantik sebagai Pengarah Bureau Pencegah Rasuah dan digantikan oleh DATO PADUKA HAJI ISMAIL yang mana beliau menjadi Pengarah Laut sehingga 15hb September 1993. AWANG HAJI OTHMAN BIN HAJI MOMIN yang memulakan perkhidmatan di Jabatan Laut pada 15hb September 1993.

Pada 30hb Nobember 1993 Jabatan Laut telah berpindah ke Bangunan barunya bertempat di kawasan Perindustrian Ringan Serasa, menyatukan bahagian dulunya terpisah dari Ibu Pejabat Laut bagi memudahkan Pentadbiran dan Operasi Jabatan . Pada 11hb Januari 1999 AWANG HAJI HAMIDON BIN HAJI MD TAHIR telah dilantik sebagai Pengarah Laut baru.

Bagi menempuh pembangunan Negara yang pesat dan era SHuTT 2003, pihak Jabatan akan melaksanakan projek-projek kemajuan infrastruktur dan juga perkhidmatan.

Rancangan-rancangan kemajuan tersebut akan membawa Jabatan menempuh era SHuTT 2003 yang mana dihasratkan menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai 'HUB' Pedagangan dan Pelancungan Serantau.|| Sejarah Ringkas | Misi dan Fungsi | Info Marin  TPOR | Fungsi dan Peranan | Struktur Organisasi | Perkembangan Kearah SHuTT 2003 | Pencapaian | OSPAR | Jadual Kapal Pemberitahuan Pelaut  |  Jadual pasang Surut | Maklmumbalas ||

|| Halaman | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||